Centro Cultura Popular Xaquin Lorenzo

  • Aumentar o tamaño da letra
  • Tamaño de letra por defecto
  • Disminiur o tamaño da letra

Exposicións

Dende a creación do CCP Xaquín Lorenzo, unha das súas preocupacións foi a de dar a coñecer o patrimonio etnográfico galego. Un dos medios empregados para este fin é o de organizar exposicións, ben por iniciativa propia, ben ante a demanda de colaboración de outras entidades. Entre elas destacan a exposición sobre os Museos Etnográficos de Ourense, que se move en préstamo polos diferentes concellos da provincia; a exposción didáctica titulada "O xogo do peón", que vai a distintos centros educativos previa solicitude; e as que se realizan en relación co traxe tradicional galego.

Exposición Museos Etnográficos           Exposición "O Peón"         Exposicións Traxe Tradicional Galego